HFG 系列

HFG系列单作用自锁型液压缸结合了液压工具的多种功能,高效承载和机械支撑的安全性。适合于要求活塞杆长时间伸展,液压缸持续支撑负荷的作业例如架设桥梁时用于支撑的液压缸。HFG系列液压缸都是单作用,重载复位设计。有贯穿整个液压缸行程长度的螺纹线和整个锁紧环螺纹相配合。操作非常简单,先顶起载荷,然后旋紧机械锁紧环使锁紧环碰到液压缸本体,再释放液压压力,依靠机械力量支撑负载。所有型号的液压缸都标准配置可倾斜鞍座,以减少偏载的可能性。更多承载能力和行程液压缸可根据要求订制。

  • 承载能力50-520 吨
  • 行程长度50-152 mm
  • 工作压力700 bar
  • 单作用,负载回程
  • 标准配置带螺纹活塞的可倾斜鞍座可减少偏载的影响
  • QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
  • 低摩擦表面
  • 耐高压密封圈
  • 溢流孔防止活塞过分伸出
  • 可按要求定制特殊设计液压缸

 


Single Acting FailSafe Lock Ring Cylinders
型号 工作能力吨 行程mm 油量升 有效面积cm² 重量kg 拔杆
HFG502 50 51 0.36 71.3 16.2 TTB10
HFG504 50 102 0.73 71.3 20.6 TTB10
HFG506 50 150 1.07 71.3 25.0 TTB10
HFG1002 109 51 0.76 153.4 35.0 TTB10
HFG1004 109 100 1.53 153.4 50.3 TTB10
HFG1006 109 150 2.3 153.4 65.4 TTB10
HFG1502 152 51 1.07 214.3 78.0 TTB10
HFG1504 152 100 2.14 214.3 84.0 TTB10
HFG1506 152 150 3.21 214.3 89.5 TTB10
HFG2002 203 50 1.42 285.1 95.4 TTB14
HFG2006 203 152 4.33 285.1 137.0 TTB14
HFG2506 256 152 5.5 366.5 171.0 TTB14
HFG3006 326 150 6.87 457.7 228.5 TTB14
HFG4006 398 151 8.44 559.0 308.5 TTB14
HFG5006 520 152 11.1 729.9 457.0 TTB16
HFG8006 809 152 17.47 1134.1 735.0 TTB16
HFG10006 1012 152 21.61 1419.3 1016.0 TTB20

型号 A B C D E
HFG502 173 127 95 70 25
HFG504 224 127 95 70 25
HFG506 272 128 95 70 25
HFG1002 189 185 140 115 27.5
HFG1004 240 185 140 115 27.5
HFG1006 311 185 140 115 27.5
HFG1502 237 216 165 135 42
HFG1504 288 216 165 135 42
HFG1506 338 216 165 135 42
HFG2002 261 254 190 135 50
HFG2006 362 254 190 135 50
HFG2506 401 273 216 150 50
HFG3006 417 310 241 150 50
HFG4006 459 360 267 180 70
HFG5006 498 400 305 180 80
HFG8006 565 480 380 340 80
HFG10006 620 540 425 380 90