HEP4 系列

HEP4 系列双级电动液压泵,在低压下提供的流量可增加到9 升/分钟,在高达 700 bar的高压下提供的流量可增加到1 升/分钟,使其适用于大吨位或长冲程油缸。 HEP4 泵有 110、230 或 400/460 V电机选项可供选择,配备全封闭、风扇冷却、低噪音的电动机,使其成为安静的工作场所或大多数室外环境中使用的理想选择。所有泵型号还配备了外部压力释放阀,可轻松调节至最大工作压力 700 bar。

  • 工作压力700 bar
  • 双级
  • 可选40L或者60L油箱
  • 标准配置110, 230或400/460V电机
  • 可选2,3或者4-通手动控制阀,3&4-通阀带负载保持功能
  • 外置可调节压力释放阀最高压力可达700 bar
  • 完全密封的降温低噪电机

HEP4 pumps range
型号 阀类型 阀类型可用油量(升) 最大流量(升/分钟) 电机 电压 型号 (60 Hz 电机) 重量(kg)
第一级 第二级
HEP410141 P-T 板 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410141H 88.5
HEP410142 P-T 板 40 9 1 230V 50 Hz - 1Ph HEP410142H 88.5
HEP410144 P-T 板 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 88.5
HEP410161 P-T 板 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410161H 120
HEP410162 P-T 板 60 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410162H 120
HEP410164 P-T 板 60 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 120
HEP410241 2-通 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410241H 89
HEP410242 2-通 40 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410242H 89
HEP410244 2-通 40 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 89
HEP410261 2-通 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410261H 120.5
HEP410262 2-通 60 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410262H 120.5
HEP410264 2-通 60 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 120.5
HEP410341 3-通 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410341H 89
HEP410342 3-通 40 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410342H 89
HEP410344 3-通 40 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 89
HEP410361 3-通 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410361H 120.5
HEP410362 3-通 60 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410362H 120.5
HEP410364 3-通 60 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 120.5
HEP410441 4-通 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410441H 89
HEP410442 4-通 40 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410442H 89
HEP410444 4-通 40 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 89
HEP410461 4-通 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410461H 120.5
HEP410462 4-通 60 9 1
230V 50 Hz - 1Ph
HEP410462H 120.5
HEP410464 4-通 60 9 1
400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
- 120.5

注意

1) 所有400/460V型号适用在50Hz和60Hz下工作

2) 所有110和230 V型号适用于在50Hz下工作,可查看表格中带60Hz电机的泵。60Hz 的型号大约可输出多达15-30%的流量。

3) 要订购带线控的低压电磁阀,只需要在泵型号加后缀“S”


小轮车

型号 产品描述
PPA40WT 小轮车适用于所有带40L油箱的泵
PPA60WT 小轮车适用于所有带60L油箱的泵

注意: 所有HEP4泵型号可按要求安装小轮车,只需要在泵型号后加上后缀“WT”


型号 尺寸 mm
A B C D
HEP410141 693 386 306 633
HEP410142 693 386 306 633
HEP410144 693 386 306 633
HEP410161 713 407 406 656
HEP410162 713 407 406 656
HEP410164 713 407 406 656
HEP410241 693 386 306 633
HEP410242 693 386 306 633
HEP410244 693 386 306 633
HEP410261 713 407 406 656
HEP410262 713 407 406 656
HEP410264 713 407 406 656
HEP410341 693 386 306 633
HEP410342 693 386 306 633
HEP410344 693 386 306 633
HEP410361 713 407 406 656
HEP410362 713 407 406 656
HEP410364 713 407 406 656
HEP410441 693 386 306 633
HEP410442 693 386 306 633
HEP410444 693 386 306 633
HEP410461 713 407 406 656
HEP410462 713 407 406 656
HEP410464 713 407 406 656