JAH 系列

JAH 系列轻质铝合金千斤顶提供多个顶升能力和顶升高度的型号选择.可选平行活塞杆, “故障保护”机械式锁紧环,或底高度爪型顶升设计,该系列所有型号千斤顶主要是由轻质铝合金构成,所有关键功能部件均由优质钢材制造,被广泛使用在设备维修维护,建筑业,重工业等,这些高质量的千斤顶已达到行业领先标准.

  • 顶升能力20-60吨
  • 可选择152 mm或305 mm行程长度
  • 内置安全阀
  • 轻型铝制结构,关键部件采用优质钢材制造
  • 可提供平行活塞,顶升爪或者机械锁紧环
  • 顶升爪工作能力8-24吨
  • 行程限制装置

JAH Range
型号 顶升力吨 爪部顶升力吨 行程mm 重量kg
带平活塞的千斤顶
JAH620 20 - 152 11.0
JAH1220 20 - 305 17.0
JAH630 30 - 152 16.0
JAH1230 30 - 305 24.0
JAH660 60 - 152 28.0
JAH1260 60 - 305 44.0
带平活塞&顶升爪和加长底座的千斤顶
JAH620C 20 8 152 15.0
JAH1220C 20 8 305 23.0
JAH630C 30 12 152 21.0
JAH1230C 30 12 305 32.0
JAH660C 60 24 152 44.0
JAH1260C 60 24 305 65.0
带锁紧环的千斤顶
JAH620SR 20 - 152 13.0
JAH1220SR 20 - 305 19.0
JAH630SR 30 - 152 17.0
JAH1230SR 30 - 305 25.0
JAH660SR 60 - 152 30.0
JAH1260SR 60 - 305 46.0

注意: 爪部顶升力是千斤顶的40%,爪部顶升负载不能超过该比例


型号 A A1 A2 B B1 C D E F
带平活塞的千斤顶
JAH620 263 - - 178 - 121 57 - 60
JAH1220 438 - - - 246 121 57 - 60
JAH630 263 - - 203 - 140 70 - 76
JAH1230 451 - - - 273 140 70 - 76
JAH660 293 - - 251 - 190 92 - 108
JAH1260 500 - - - 342 190 92 - 108
带平活塞&顶升爪和加长底座的千斤顶
JAH620C - 280 - - 246 121 57 67 -
JAH1220C - 456 - - 246 121 57 67 -
JAH630C - 281 - - 273 140 70 78 -
JAH1230C - 472 - - 273 140 70 78 -
JAH660C - 335 - - 342 190 92 78 -
JAH1260C - 545 - - 342 190 92 78 -
带锁紧环的千斤顶
JAH620SR - - 289 178 - 121 57 - 60
JAH1220SR - - 464 - 246 121 57 - 60
JAH630SR - - 292 203 - 140 70 - 76
JAH1230SR - - 479 - 273 140 70 - 76
JAH660SR - - 330 251 - 190 92 - 108
JAH1260SR - - 536 - 342 190 92 - 108