STS组件 - 英制系列

Hi-Force STS的英制液压螺栓拉伸器也是采用模块化设计,在同一个拉伸器的系列 中,通过订购单独的组件或简单的转换套组,可以应用于其他尺寸的螺纹。通过更换组件 或转换套组,Hi-Force STS 系列拉伸器为使用者提供更大的使用灵活性的同时也为其降低了使用成本。

拉伸器型号STS1,STS3,STS4和STS6带有两种不同尺寸的底座,因此在需要转换螺纹尺 寸时,必须检查需要转换成的螺纹是否在底座尺寸范围内。确保所有的组件相互配套。不要从不同颜 色标识的行中选取组件进行配套。如果底座尺寸大,那么就需要选用较长的螺纹拉伸头,以确保螺纹啮 合部分足够长。并需要选用更大尺寸的螺母拨套。

下面的表格提供了所有有用的信息,以帮助您将一个现有的螺栓拉伸器更改为适合于另外的螺栓尺寸的螺栓拉伸器。这种更改只能在相同的拉伸器系列中进行。所选的单独的组件或转换套组必须与要更改的拉伸器原型号后缀一致[即B1,B2或B3] 。

例如:
从STS3-162B1转换到STS3-187B1只需要选用转换套组CK3-187B1。
从STS3-187B1转换到STST3-200B2需要选用转换套组CK3-M200B2和底座STS3-B2。

  • 与STS 英制螺栓拉伸器配合使用
  • 模块化设计,更有灵活性
  • 多用经济有效的选择

Bolt Tensioner components Imperial Range
整个的螺栓拉伸器 单独的组件 D & E
型号 螺栓尺寸 A液压缸 B拨杆 C底座 D螺栓拉伸头 E螺母拨套 组成完整的转换套组
STS1拉伸器系列:
STS1-075B1 3/4" STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-075B1 RS1-32B1 CK1-075B1
STS1-087B1 7/8" STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-087B1 RS1-37B1 CK1-087B1
STS1-100B2 1" STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-100B2 RS1-41B2 CK1-100B2
STS1-112B2 1 1/8" STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-112B2 RS1-46B2 CK1-112B2
STS2拉伸器系列:
STS2-125B1 1 1/4" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-125B1 RS2-51B1 CK2-125B1
STS2-137B1 1 3/8" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-137B1 RS2-56B1 CK2-137B1
STS2-150B1 1 1/2" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-150B1 RS2-60B1 CK2-150B1
STS3拉伸器系列:
STS3-162B1 1 5/8" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-162B1 RS3-65B1 CK3-162B1
STS3-175B1 1 3/4" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-175B1 RS3-70B1 CK3-175B1
STS3-187B1 1 7/8" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-187B1 RS3-75B1 CK3-187B1
STS3-175B2 1 3/4" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-175B2 RS3-70B2 CK3-175B2
STS3-187B2 1 7/8" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-200B2 RS3-75B2 CK3-187B2
STS3-200B2 2" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-187B2 RS3-80B2 CK3-200B2
STS4拉伸器系列:
STS4-187B1 1 7/8" STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-187B1 RS4-75B1 CK4-187B1
STS4-200B1 2" STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-200B1 RS4-80B1 CK4-200B1
STS4-200B2 2" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-200B2 RS4-80B2 CK4-200B2
STS4-225B2 2 1/4" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-225B2 RS4-90B2 CK4-225B2
STS4-250B2 2 1/2" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-250B2 RS4-98B2 CK4-250B2
STS5拉伸器系列:
STS5-250B1 2 1/2" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-250B1 RS5-100B1 CK5-250B1
STS5-275B1 2 3/4" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-275B1 RS5-108B1 CK5-275B1
STS5-300B1 3" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-300B1 RS5-118B1 CK5-300B1
STS6拉伸器系列:
STS6-300B1 3" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-300B1 RS6-118B1 CK6-300B1
STS6-325B1 3 1/4" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-325B1 RS6-127B1 CK6-325B1
STS6-350B1 3 1/2" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-350B1 RS6-137B1 CK6-350B1
STS6-375B3 3 3/4" STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-375B3 RS6-146B3 CK6-375B3
STS6-400B3 4" STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-400B3 RS6-156B3 CK6-400B3

注意: 订购组件时,请记住检查STS1,STS3,STS4和STS6型号的通用性。