AHP 系列

Hi-Force AHP系列气动测压泵一共有 8个型 号可供选择,输出压力从6 bar (87 psi) 到 2931 bar (42500 psi)。本系列气动测压泵可以使用包括水在内的不同流体, 同时带有 150 mm直径甘油填充液压压力表[可按要求校量],进气源过滤润滑调节器,轻质油箱,泵开始/停止阀和坚固的不锈钢框架。额外可选的附件包括不锈钢油箱,压力隔离阀,行程计数器,压力表校量证书和不同的记录仪钟速度。

  • 输出压力高达 2931 bar
  • 适用于不同的流体
  • 150 mm 双刻度抗震压力表
  • 多种输出压力和流量速度
  • 气源调节器,可轻松设置输入气压和输出液压
  • 7 bar 时最大耗气量为0.79m3 (28 scfm)/分钟
  • 轻质塑料7.5升容量油箱

型号 气源压力下的最大输出压力 bar 每冲程流量 cm3 出口螺纹 重量kg 尺寸mm
10 psi 0.69 bar 50 psi 3.45 bar 100 psi 6.9 bar
AHP10 6 34 69 42.3 1/2" NPT 23 450 395 395
AHP26 14 90 181 16.0 1/2" NPT 21 450 395 395
AHP36 17 122 250 12.3 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP58 28 200 400 7.6 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP107 62 373 738 4.0 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP187 97 638 1293 2.2 9/16"-18UNF 20 450 395 395
AHP275 155 931 1897 1.6 9/16"-18UNF 20 450 395 395
AHP425 345 1448 2931 1.0 9/16"-18UNF 20 450 395 395

液压压力 在进气源压力100 psi (7 bar)下的大致流量(升/分钟)
psi bar AHP10 AHP26 AHP36 AHP58 AHP107 AHP187 AHP275 AHP425
0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4
1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38
1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36
2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25
10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760 * * * * * * * 0.05

* 压力超过泵的工作压力