ATDP 系列

Hi-Force ATDP系列双作用气动测压泵有3种型号可供选择,输出压力范围从87 bar (1260 psi) 到1489 bar [21600 psi),和比较小的AHP和AHP2系列相比,ATDP系列的 双作用设计使得每冲程的输出流量加大,适用于压力测试。

  • 输出压力高达1489 bar
  • 适用于多种流体
  • 150 mm双刻度防振压力表
  • 多种输出压力和流量速度
  • 气源调节器,可轻松设置输入气压和输出液压
  • 7 bar 时最大耗气量为6m3 (212 scfm)/分钟
  • 流体进口为1"BSPF带有整体Y型流体过滤器
  • 可根据要求提供行程计数器,图表记录仪和防止化学腐蚀的隔离压力阀

型号 在进气源压力下的 最大输出压力 bar 每冲程流量 cm3 出口螺纹 重量kg 尺寸mm
20 psi 1.38 bar 60 psi 4.14 bar 100 psi 6.9 bar
ATDP63 87 260 434 275 1/2" NPT 96 765 570 700
ATDP125 172 517 862 140 1/2" NPT 96 765 570 700
ATDP216 298 894 1489 79 1 1/8"-12UNF 96 765 570 700

液压压力 在进气源压力100 psi (7 bar)下的大致流量(升/分钟)
psi bar ATDP63 ATDP125 ATDP216
0 0 32.2 16.9 9.5
1000 69 25.7 14 8.8
2000 138 20.5 12.3 8
3000 207 16.2 10.6 7.4
4000 276 12.5 9.4 6.9
5000 345 8 8.3 6.4
6000 414 2.8 7.3 6.1
8000 552 * 4.8 5.5
10000 690 * 3 4.9
12000 828 * 0.4 4.3
16000 1103 * * 3.2
20000 1379 * * 1.6

*压力超过泵的工作压力