PCS 套组

Hi-Force PCS系列液压泵和液压缸套组提供了最简单 最经济 的方式来开始你的顶升工作。每个套组都包括 一个 Hi-Force液压缸(多种型号可选), 一个合 适的Hi-Force手动泵和一根带快速接头的2 米 软 管。

  • 承载能力4.5-109 吨
  • 行程长度10-153 mm
  • 工作压力700 bar
  • 18个泵,液压缸&软管套组可选
  • 单作用,弹簧协助回程,中空或实心活塞液压缸
  • 手动泵出厂设置安全阀
  • 大多数液压型号可选的活塞杆鞍座

套组 液压缸 软管 重量kg
型号 液压缸承载能力吨 型号 油量升 型号 行程mm 本体高度mm 型号 长度m
PCS50 4.5 HP110 1 HPS51 16 42 HC2 2 7.4
PCS53 4.5 HP110 1 HSS53 75 157 HC2 2 8.0
PCS100 10 HP110 1 HPS100 10 46 HC2 2 8.2
PCS101 10 HP110 1 HLS101 40 95 HC2 2 9.0
PCS102 10 HP110 1 HSS102 56 131 HC2 2 9.0
PCS106 10 HP110 1 HSS106 150 225 HC2 2 10.8
PCS200 20 HP110 1 HPS200 11 52 HC2 2 9.4
PCS201 20 HP110 1 HLS201 44 102 HC2 2 11.3
PCS256 25 HP110 1 HSS256 150 273 HC2 2 16.0
PCS300 32 HP110 1 HPS300 12 59 HC2 2 10.8
PCS302 32 HP110 1 HLS302 60 119 HC2 2 13.6
PCS502 50 HP110 1 HLS502 60 126 HC2 2 17.0
PCS506 50 HP232 2 HSS506 152 251 HC2 2 31.0
PCS1002 109 HP232 2 HLS1002 60 143 HC2 2 35.5
PCS1006 109 HP252 5 HSS1006 153 274 HC2 2 66.0
PCS202H 23 HP110 1 HHS202 50 160 HC2 2 13.9
PCS302H 33 HP110 1 HHS302 50 165 HC2 2 17.2
PCS603H 61 HP232 2 HHS603 76 226 HC2 2 34.6

注意: PCS202H, PCS302H和PCS603H是带中空活塞的液压缸套组