SLV 系列

SLV系列特别设计用于控制多个同步液压缸对大型负载进行精确升降. 该系统包括一个重型3相电机,操作控制板可监控最多32个流量出口,坚固的框架易于搬运和储存.

SLV系列可控制8-32个顶升点,也可根据客户的特殊顶升要求进行调整,并且独特的应用需求也可进行定制.

 • 工作压力700 bar
 • 可控制8-32个顶升点
 • 变速控制
 • 该系统包括1个重型3相电机,操作控制板可监控最多32个出口,坚固的框架易于搬运和储存
 • 出口阀的选择范围从8出口泵到32出口泵,每个出口有单作用或双作用控制装置
 • 两级泵装置的最大低压流量为每分钟19.6升,最大高压700 bar流量为每分钟4.8升,可选择使用变速驱动控制器将流量降低50%
 • 每个出口标准配置700 bar压力传感器
 • 油箱容量为200和400升
 • 直观的触屏控制多个显示选项,包括活塞行程,液压缸压力,系统压力和负载重量
 • 系统日志记录功能可以让操作者获得一份后期顶升操作报告和项目完成技术总结
 • 标准配置弦线位移传感器,可根据要求提供其他传感器类型
 • SLV的操作模式包括手动,预载,自动控制,自动降压和显示负载重量

SLV Range
型号 出口数量 可用油量(升) 总流量(升/分钟) 电源电压
第一级 第二级
SLV82 8 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV122 12 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV162 16 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV202 20 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV242 24 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV282 28 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV322 32 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV84 8 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV124 12 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV164 16 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV204 20 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV244 24 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV284 28 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph
SLV324 32 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

注意:所有型号适合与50Hz和60Hz电机使用。


安装套件

型号 安装套件类型 适用液压缸 液压缸增加高度 mm
SLMK-1 1 HSS - 25T +3.5
1 HSS - 30T +3.5
SLMK-2 2 HAS - 30T +10
2 HRA - 30T +10
SLMK-3 3 HSS - 50T +10
3 HAS - 50T +10
3 HRA - 50T; +10
SLMK-4 4 HSS - 75T +10
SLMK-5 5 HSS - 100T +10
5 HAS - 100T +10
5 HRA - 100T +10
SLMK-6 6 HDA - 25T +11
SLMK-7 7 HDA - 50T +10
SLMK-8 8 HDA - 100T +10
SLMK-9 9 HDA - 150T +10
9 HDA - 200T +10
SLMK-10 10 HHS - 20T +11
SLMK-11 11 HHS - 30T +12
11 HHR - 30T +12
SLMK-12 12 HHA - 37T +1
SLMK-13 13 HHA - 50T +1
SLMK-14 14 HHS - 60T +12
14 HHR - 60T +12
SLMK-15 15 HHS - 100T +10
15 HHR - 100T +10
SLMK-16 16 HHR - 150T +10
SLMK-17 17 HHR - 250T +10
SLMK-18 18 HFA - 30T 0
SLMK-19 19 HFA - 50T +8
SLMK-20 20 HFA - 100T 0
20 HGG - 150T 0
SLMK-21 21 HDA - 300T 0
SLMK-22 22 HDA - 400T 0
22 HDA - 500T 0
SLMK-23 23 HDA - 800T 0
23 HDA - 1000T 0
23 HFG - 800T 0
SLMK-24 24 HFL - 50T +8
24 HFG - 50T +8
SLMK-25 25 HFG - 400T 0
25 HFG - 500T 0
25 HGG - 200T 0
25 HSG - 200T 0
SLMK-26 26 HFL - 100T +9
26 HFG - 100T +9
SLMK-27 27 HFL - 150T +8
27 HFG - 150T +8
27 HFG - 200T +8
27 HSG - 150T +8
SLMK-28 28 HFG - 250T 0
28 HFG - 300T 0
28 HGG - 300T 0
SLMK-29 29 HSG - 300T 0
SLMK-30 30 HFL - 250T +8
SLMK-31 31 HFL - 400T +10
SLMK-32 32 HFL - 500T +10
SLMK-33 33 HFG - 1000T 0

位移传感器

型号 行程 mm
SLDS650 650

感应器电缆和软管

感应器型号 软管型号 长度 (m)
SLDC10 HC10C 10
SLDC25 HC25C 25
SLDC50 HC50C 50
SLDC75 HC75C 75
SLDC100 HC100C 100